Pošteno!

Na parlamentarne izbore 1995. godine stranka izlazi vodeći aktivnu kampanju s upečatljivim sloganom “Pošteno!”, a u Sabor ulaze Mato Arlović, Željka Antunović, Snježana Biga – Friganović, Marin Jurjević, Slavko Linić, Ivica Račan, Antun Vujić, Dragica Zgrebec i Zdravko Tomac. Više

----