O radničkim pravima

Druga tematsko-izvještajna konvencija “Radnička prava i položaj radnika u Hrvatskoj: od sigurnosti radnog mjesta do sigurnosti rada” na Bundeku, 1. srpnja 2006. godine. SDP-u se, još od izmjena Zakona o radu 2003., predbacuje da se radnika odrekao. Više

----