Za socijalnu i demokratsku Hrvatsku

Sedma konvencija SDP-a održana 9. ožujka 1996. godine, usvaja novi program naslovljen “Za socijalnu i demokratsku Hrvatsku”, koji SDP određuje kao “stranku rada i stvaralaštva, stranku radništva i radno zavisnog stanovništva, te političku organizaciju građana usmjerenih vrijednostima socijalne države i civilnog društva.” Više

----