Pošteno!

Na parlamentarne izbore 1995. godine stranka izlazi vodeći aktivnu kampanju s upečatljivim sloganom “Pošteno!”, a u Sabor ulaze Mato Arlović, Željka Antunović, Snježana Biga – Friganović, Marin Jurjević, Slavko Linić, Ivica Račan, Antun Vujić, Dragica Zgrebec i Zdravko Tomac. Broj mandata koji su se te godine birali razmjerno, sa stranačkih lista, povećan je sa 60 na 80, a onih većinskih, u izbornim jedinicama,smanjen sa 60 na 28. Uvedeno je 12 mandata za dijasporu, dok je broj za predstavnike srpske manjine smanjen s 13 na 2. SDP osvaja 215.839 glasova, odnosno 12 %.