Prva konvencija SDP-a

Prva konvencija SDP-a odnosno Dvanaesti kongres SKH – SDP održao se 3. studenoga 1990. godine. U namjeri da, kako je rekao Ivica Račan u uvodnom referatu, “svakome bude vidljiv konačni čin preobrazbe — SKH u SDP”, dvjestotinjak delegata tada je donijelo niz političkih dokumenata i izabralo novo rukovodstvo.

Program određuje stranku kao “političku organizaciju koja se zalaže za demokratski socijalizam – za političku i ekonomsku demokraciju te socijalnu pravdu, sigurnost i solidarnost”, a Povijesna deklaracija započinje riječima: “Stranka demokratskih promjena nastala je programskom, političkom i organizacijskom preobrazbom Saveza komunista Hrvatske. U tom smislu SDP baštini pozitivno i negativno nasljeđe stare komunističke organizacije. To povijesno nasljeđe treba danas otvoreno kritički ocijeniti i prevrednovati. Ne da bismo ustanovili povijesnu istinu – to prepuštamo znanstvenom istraživanju – nego da bismo izrekli sud o onome čega se kao slobodarskog i progresivnog u tome nasljeđu ne želimo odreći, i o onome što zaslužuje našu političku osudu.“

Račan se u uvodnom govoru osvrnuo na kritike koje je vodstvu SKH upućivao dio članova: “Dio članova smatra da je SKH ‘predao’ vlast HDZ-u, štoviše da ju je predao bez ispaljenog metka. Takva je kritika deplasirana, ali smo se morali suočiti i s njom. SKH-SDP nije predao vlast ni HDZ-u ni bilo kome drugom, nego je vlast ‘vratio’ građanima kojima ona izvorno pripada.”

Programska, politička i organizacijska preobrazba u lijevu, modernu, socijaldemokratski orijentiranu partiju na Konvenciji je započela usvajanjem seta dokumenata, među kojima i Povijesne deklaracije.

Dokumenti Prve konvencije SDPa