Oporavak nakon poraza

Deveta konvencija, u svibnju 2004. godine, posvećena je SDP-ovoj organizacijskoj i programskoj promjeni.